Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Veel zenders stoppen in Nederland op DAB+
#1
Het aanbod van radiozenders via het Nederlandse digitale radionetwerk DAB slinkt vanaf januari 2018. Het gaat hierbij om het aanbod van radiozenders die lokaal te beluisteren zijn.

Dit komt niet omdat er geen interesse bij radiozenders meer is om via DAB+ in de ether uit te zenden. Toezichthouder trekt namelijk alle uitzendvergunningen voor experimentele lokale DAB+ uitzendingen in januari 2018 in. Op diverse frequenties zijn in Nederland in enkele gemeenten veel radiozenders te beluisteren. Het gaat hierbij om een aanbod van lokale-, commerciële- en internetradiozenders. Bij deze DAB+ verspreiding wordt een tijdelijke uitzendvergunning van maximaal zes maanden gebruikt. De nu uitgegeven uitzendvergunningen verlopen op 31 december en worden niet meer verlengd.

Landelijk aanbod

Het aanbod van landelijke en regionale publieke en commerciële radiozenders wijzigt niet. Hierdoor blijft het DAB+ aanbod van de grootste groep digitale etherluisteraars op 1 januari ongewijzigd. Het aanbod van landelijk te beluisteren radiozenders via DAB+ onderging in de afgelopen maanden wel een aderlating door het stoppen van de digitale doorgifte van de zenders Arrow Classic Rock en Classic FM.
Groeten
Master-Magic
www.master-magic.be
Antwoord
#2
Op 1 januari 2018 stoppen alle lokale experimenten die momenteel plaatsvinden in de digitale ether (DAB+). Dit heeft Agentschap Telecom (AT).

Vergunning

Momenteel vinden er in diverse regio’s experimentele uitzendingen plaats in de digitale ether op lokaal niveau. De vergunninghouders maken hiervoor gebruik van een zogenaamde experimenteer vergunning. Dit type vergunning wordt door Agentschap Telecom uitgegeven voor een periode van maximaal zes maanden met de mogelijkheid om het experiment voor nog maximaal zes maanden te verlengen.
Experimenten stoppen

Half oktober jl. is er in Apeldoorn nog een lokaal DAB+-experiment van start gegaan. Dit experiment zal echter samen met alle andere lokale DAB+-uitzendingen ook stoppen op 1 januari aanstaande. Agentschap Telecom heeft besloten het project met lokale experimenten in de digitale ether op 1 januari te stoppen.

Definitieve plek in de digitale ether:

Wanneer lokale omroepen definitief een plek krijgen in de digitale ether is nog niet duidelijk. NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland, gaf onlangs druk bezig zijn met Agentschap Telecom en het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voor een definitieve indeling van de frequentieruimte die beschikbaar is gesteld voor lokale omroepen.

“De frequentieplannen voor DAB+ voor lokale- en streekomroepen worden momenteel ingedeeld langs de ca. 80 streekomroepgebieden zoals onlangs door NLPO namens de sector vastgesteld. Ook alle huidige investeringen van lokale omroepen in de lopende pilots en experimenten met DAB+ zijn hier op gebaseerd.”, aldus NLPO onlangs.

Laag 6:

Voor lokale- en streekomroepen is een speciale frequentielaag gereserveerd in de digitale ether: de zogenaamde laag 6. Juist deze laag is momenteel punt van discussie in een verbeterplan voor de indeling van de digitale ether. Dit verbeterplan, dat opgesteld is door zenderexploitant Broadcast Partners, voorziet in het indelen van deze laag in ongeveer 50 bovenregionale kavels.

Niet alleen lokale omroepen maar ook regionale commerciële radiozenders zouden dan gebruik kunnen maken van deze laag. In andere lagen zou dan meer ruimte vrij komen voor landelijke commerciële radiozenders. De NLPO heeft al aangegeven dat dit plan geen verbetering is voor de lokale- en streekomroepen.

Gestart in Oost-Groningen:

In juni 2016 gingen een aantal lokale omroepen in Oost-Groningen als eerste van start met experimentele uitzendingen via DAB+. Daarna zijn er bijna dertig experimenten in Nederland ontstaan met digitale etheruitzendingen op lokaal niveau. Niet alleen publieke lokale radiozenders zenden momenteel uit via deze frequenties maar ook radiozenders die bijvoorbeeld alleen via de middengolf of Internet zijn te horen.
Conclusies

Ook de NLPO zelf voert experimentele uitzendingen uit via de digitale ether. Hiervoor is een netwerk van DAB+-zenders opgebouwd in de Achterhoek en Twente. Bij dit experiment wordt er een relatief groot aantal zenders met een laagvermogen ingezet. Zenderexploitant Broadcast Partners heeft op basis van een experiment met lokale radio via DAB+ in Den Haag geconcludeerd dat vooral een hoogvermogen zender zorgt voor een goede ontvangst van lokale radiozenders.

René Stevens, vanuit het bedrijf HF Prints betrokken bij een aantal lokale DAB+-experimenten gaf eerder tegenover deze website aan dat niet alleen het vermogen van invloed is op de ontvangst ook het zogenaamde protectielevel.

Variatie:

Met het verdwijnen van de lokale experimenten via DAB+ zal het aanbod van radiozenders via de digitale ether in diverse regio’s versoberen. Radiozenders als Impact AM, Dance Radio, C-Dance, AMW, Radio Groeistad, Pro FM en Rebecca Radio waren in delen van Nederland exclusief via de digitale ether te horen.
Groeten
Master-Magic
www.master-magic.be
Antwoord
#3
De voormalige vrije radiozender Hitradio Centraal uit Den Haag is sinds maandagavond te horen via DAB+ in de regio Leiden. De radiozender is tot 1 januari te horen via het DAB+-multiplex van Impact AM uit Leiden op kanaal 5D.

Den Haag

Hitradio Centraal is de opvolger van Radio Centraal, de vrije radiozender die eind jaren ’70 en jaren ’80 grote populariteit genoot in de Haagse regio. Eind jaren ’80 werden de uitzendingen van Radio Centraal gestaakt. Een aantal jaren later werd er nieuw leven in de radiozender geblazen. De radiopiraat ging van vrijdag tot en met zondagavond uitzenden onder de naam Hitradio Centraal. Deze uitzendingen hebben tot begin van deze eeuw geduurd.

Tijdelijk weer in de ether

Sindsdien is de radiozender exclusief te horen via het Internet. Sinds maandagavond is de radiozender weer tijdelijk in de ether te horen. De radiozender lift tijdelijk mee op de experimentele DAB+-uitzendingen van Impact AM. Impact AM zendt sinds juni in de regio Leiden uit met een lokaal DAB+-netwerk middels een experimenteervergunning. De uitzendingen zijn te horen in een groot deel van Zuid-Holland op kanaal 5D.

Naast Hitradio Centraal zijn onder andere ook Impact AM, Studio Alphen, Sleutelstad FM, Bollenstreek Omroep, Unity FM, RTV Katwijk, Unity NL en KB Radio te horen. Ook de voormalige vrije radiozender radiozender Radio Groeistad uit Zoetermeer is te horen via dit kanaal. Radio Groeistad zendt naast DAB+ en internet ook uit via de middengolf.

OpenMic gestopt

Door de komt van de uitzendingen van Hitradio Centraal op het DAB+-multiplex van Impact AM zijn de uitzendingen van het OpenMic-kanaal gestopt. Via dit kanaal was het mogelijk om uitzendingen te verzorgen vanuit de eigen studio of computer met behulp van speciale software.

Experimenten

Het DAB+-experiment uit Leiden zal, net als alle lokale DAB+-experimenten tot 1 januari 2018 duren. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat de experimenten met digitale radio ether voor lokale doeleinden worden gestopt. Medio volgend jaar moet er meer duidelijkheid komenover de definitieve uitzendingen van lokale radiozender in de digitale ether.
Groeten
Master-Magic
www.master-magic.be
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)