Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Veel zenders stoppen in Nederland op DAB+
#1
Het aanbod van radiozenders via het Nederlandse digitale radionetwerk DAB slinkt vanaf januari 2018. Het gaat hierbij om het aanbod van radiozenders die lokaal te beluisteren zijn.

Dit komt niet omdat er geen interesse bij radiozenders meer is om via DAB+ in de ether uit te zenden. Toezichthouder trekt namelijk alle uitzendvergunningen voor experimentele lokale DAB+ uitzendingen in januari 2018 in. Op diverse frequenties zijn in Nederland in enkele gemeenten veel radiozenders te beluisteren. Het gaat hierbij om een aanbod van lokale-, commerciële- en internetradiozenders. Bij deze DAB+ verspreiding wordt een tijdelijke uitzendvergunning van maximaal zes maanden gebruikt. De nu uitgegeven uitzendvergunningen verlopen op 31 december en worden niet meer verlengd.

Landelijk aanbod

Het aanbod van landelijke en regionale publieke en commerciële radiozenders wijzigt niet. Hierdoor blijft het DAB+ aanbod van de grootste groep digitale etherluisteraars op 1 januari ongewijzigd. Het aanbod van landelijk te beluisteren radiozenders via DAB+ onderging in de afgelopen maanden wel een aderlating door het stoppen van de digitale doorgifte van de zenders Arrow Classic Rock en Classic FM.
Antwoord
#2
Op 1 januari 2018 stoppen alle lokale experimenten die momenteel plaatsvinden in de digitale ether (DAB+). Dit heeft Agentschap Telecom (AT).

Vergunning

Momenteel vinden er in diverse regio’s experimentele uitzendingen plaats in de digitale ether op lokaal niveau. De vergunninghouders maken hiervoor gebruik van een zogenaamde experimenteer vergunning. Dit type vergunning wordt door Agentschap Telecom uitgegeven voor een periode van maximaal zes maanden met de mogelijkheid om het experiment voor nog maximaal zes maanden te verlengen.
Experimenten stoppen

Half oktober jl. is er in Apeldoorn nog een lokaal DAB+-experiment van start gegaan. Dit experiment zal echter samen met alle andere lokale DAB+-uitzendingen ook stoppen op 1 januari aanstaande. Agentschap Telecom heeft besloten het project met lokale experimenten in de digitale ether op 1 januari te stoppen.

Definitieve plek in de digitale ether:

Wanneer lokale omroepen definitief een plek krijgen in de digitale ether is nog niet duidelijk. NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland, gaf onlangs druk bezig zijn met Agentschap Telecom en het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voor een definitieve indeling van de frequentieruimte die beschikbaar is gesteld voor lokale omroepen.

“De frequentieplannen voor DAB+ voor lokale- en streekomroepen worden momenteel ingedeeld langs de ca. 80 streekomroepgebieden zoals onlangs door NLPO namens de sector vastgesteld. Ook alle huidige investeringen van lokale omroepen in de lopende pilots en experimenten met DAB+ zijn hier op gebaseerd.”, aldus NLPO onlangs.

Laag 6:

Voor lokale- en streekomroepen is een speciale frequentielaag gereserveerd in de digitale ether: de zogenaamde laag 6. Juist deze laag is momenteel punt van discussie in een verbeterplan voor de indeling van de digitale ether. Dit verbeterplan, dat opgesteld is door zenderexploitant Broadcast Partners, voorziet in het indelen van deze laag in ongeveer 50 bovenregionale kavels.

Niet alleen lokale omroepen maar ook regionale commerciële radiozenders zouden dan gebruik kunnen maken van deze laag. In andere lagen zou dan meer ruimte vrij komen voor landelijke commerciële radiozenders. De NLPO heeft al aangegeven dat dit plan geen verbetering is voor de lokale- en streekomroepen.

Gestart in Oost-Groningen:

In juni 2016 gingen een aantal lokale omroepen in Oost-Groningen als eerste van start met experimentele uitzendingen via DAB+. Daarna zijn er bijna dertig experimenten in Nederland ontstaan met digitale etheruitzendingen op lokaal niveau. Niet alleen publieke lokale radiozenders zenden momenteel uit via deze frequenties maar ook radiozenders die bijvoorbeeld alleen via de middengolf of Internet zijn te horen.
Conclusies

Ook de NLPO zelf voert experimentele uitzendingen uit via de digitale ether. Hiervoor is een netwerk van DAB+-zenders opgebouwd in de Achterhoek en Twente. Bij dit experiment wordt er een relatief groot aantal zenders met een laagvermogen ingezet. Zenderexploitant Broadcast Partners heeft op basis van een experiment met lokale radio via DAB+ in Den Haag geconcludeerd dat vooral een hoogvermogen zender zorgt voor een goede ontvangst van lokale radiozenders.

René Stevens, vanuit het bedrijf HF Prints betrokken bij een aantal lokale DAB+-experimenten gaf eerder tegenover deze website aan dat niet alleen het vermogen van invloed is op de ontvangst ook het zogenaamde protectielevel.

Variatie:

Met het verdwijnen van de lokale experimenten via DAB+ zal het aanbod van radiozenders via de digitale ether in diverse regio’s versoberen. Radiozenders als Impact AM, Dance Radio, C-Dance, AMW, Radio Groeistad, Pro FM en Rebecca Radio waren in delen van Nederland exclusief via de digitale ether te horen.
Antwoord
#3
De voormalige vrije radiozender Hitradio Centraal uit Den Haag is sinds maandagavond te horen via DAB+ in de regio Leiden. De radiozender is tot 1 januari te horen via het DAB+-multiplex van Impact AM uit Leiden op kanaal 5D.

Den Haag

Hitradio Centraal is de opvolger van Radio Centraal, de vrije radiozender die eind jaren ’70 en jaren ’80 grote populariteit genoot in de Haagse regio. Eind jaren ’80 werden de uitzendingen van Radio Centraal gestaakt. Een aantal jaren later werd er nieuw leven in de radiozender geblazen. De radiopiraat ging van vrijdag tot en met zondagavond uitzenden onder de naam Hitradio Centraal. Deze uitzendingen hebben tot begin van deze eeuw geduurd.

Tijdelijk weer in de ether

Sindsdien is de radiozender exclusief te horen via het Internet. Sinds maandagavond is de radiozender weer tijdelijk in de ether te horen. De radiozender lift tijdelijk mee op de experimentele DAB+-uitzendingen van Impact AM. Impact AM zendt sinds juni in de regio Leiden uit met een lokaal DAB+-netwerk middels een experimenteervergunning. De uitzendingen zijn te horen in een groot deel van Zuid-Holland op kanaal 5D.

Naast Hitradio Centraal zijn onder andere ook Impact AM, Studio Alphen, Sleutelstad FM, Bollenstreek Omroep, Unity FM, RTV Katwijk, Unity NL en KB Radio te horen. Ook de voormalige vrije radiozender radiozender Radio Groeistad uit Zoetermeer is te horen via dit kanaal. Radio Groeistad zendt naast DAB+ en internet ook uit via de middengolf.

OpenMic gestopt

Door de komt van de uitzendingen van Hitradio Centraal op het DAB+-multiplex van Impact AM zijn de uitzendingen van het OpenMic-kanaal gestopt. Via dit kanaal was het mogelijk om uitzendingen te verzorgen vanuit de eigen studio of computer met behulp van speciale software.

Experimenten

Het DAB+-experiment uit Leiden zal, net als alle lokale DAB+-experimenten tot 1 januari 2018 duren. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat de experimenten met digitale radio ether voor lokale doeleinden worden gestopt. Medio volgend jaar moet er meer duidelijkheid komenover de definitieve uitzendingen van lokale radiozender in de digitale ether.
Antwoord
#4
Vanaf 1 december is het radiolandschap verder gewijzigd. De eigenaren van Puur NL en 8FM hebben in navolging dan Radio Decibel besloten om de productie en diverse frequenties over te dragen aan Radio.nl. Maar hierdoor verdwijnen nog meer unieke zenders uit de Nederlandse ether. Puur NL stopt in Noord-Brabant en Zeeland. Radio.nl heeft daarna een vrijwel landelijk ontvangstbereik, ondanks dat dit gaat om regionale edities. Radio 8FM blijft bestaan maar wordt net als Decibel in Zuid-Holland een volledig non-stop kanaal en voortaan ook door Radio.nl geproduceerd. In Eindhoven en omgeving komt van deze organisatie een nieuw station genaamd Radio NL Kids in de ether.

DAB+ radio aanbod weinig aanvullend

Door de recente wijzigingen en door het verdwijnen van zenders als Arrow Classic Rock en Classic FM en de aangekondigde gedwongen stop van alle lokale proeven op 1 januari 2018 loopt DAB+ - Digital Radio NL - een deuk op. Veel luisteraars die speciaal voor die zenders een toestel hadden aangeschaft zijn die kwijt en daarover behoorlijk ontstemd. Ook is het aanbod ten opzichte van analoge FM niet heel veel uitgebreider. De motivatie voor een grote groep om van FM op DAB+ over te stappen is daarmee vooralsnog weggevallen.
Antwoord
#5
Efteling Kids Radio is eigendom van pretpark De Efteling in Kaatsheuvel. Het zond tot 1 december uit op bij dienstenaanbieder MTVNL gehuurde bandbreedte. Hierdoor was de kinderradiozender hoofdzakelijk in de Randstad en een deel van Noord-Brabant via DAB+ te beluisteren. Omdat Efteling Kids Radio geen uitzendlicenties voor FM heeft is de zender na het stoppen via DAB+ niet meer in de ether te beluisteren. De zender kan wel online en via de meeste tv-aanbieders, waaronder Ziggo en KPN, beluisterd worden.

Arrow Classic Rock

Eftelings Kids Radio is niet de eerste zender die in de afgelopen maanden met distributie via DAB+ is gestopt. Eerder besloten onder meer Arrow Classic Rock en Classic FM dit ook te doen. Ook deze radiozenders zijn op dit moment alleen via internet en/of tv-aanbieders te beluisteren. Hoge distributiekosten voor gehuurde DAB+ bandbreedte in combinatie met het nog het geringe aantal Nederlanders die naar DAB+ luisteren, lijken de belangrijkste reden voor deze veelal commerciële afweging te zijn.
Antwoord
#6
Zo verdwijnen op 1 januari op lokaal niveau in diverse delen van Nederland veel lokale omroepen en internetradiozenders uit de digitale ether. Dit heeft met het aflopen van experimentele uitzendvergunningen voor lokale DAB+ uitzendingen te maken. Toezichthouder Agentschap Telecom verlengt de huidige vergunningen niet. Van de uitkomst van het experiment wordt eerst een analyse gemaakt die moet leiden tot de uiteindelijke definitieve uitrol van lokaal DAB+ in Nederland.

Sky Radio

Nadat op landelijk niveau eerder dit jaar de doelgroepzenders Retro Hits, Arrow Classic Rock en Classic FM om uiteenlopende redenen met DAB+ verspreiding stopten, heeft nu ook Sky Radio plotseling de stekker uit de doorgifte van het speciale kerstkanaal op DAB+ getrokken. Sky Radio onderbouwt het besluit dat vanaf nu het hoofdkanaal van Sky Radio volledig in het teken van kerstmuziek staat. Het stoppen van Sky Radio Christmas Channel op DAB+ als aanvullend themakanaal komt onverwacht. In voorgaande jaren was dit themakanaal tot en met 1 januari via DAB+ te beluisteren. Ondanks de slechtere geluidskwaliteit vanwege mindere bandbreedte was het muziekkanaal bij een deel van de DAB+ luisteraars geliefd omdat er minder reclameonderbrekingen waren. Het themakanaal Sky Radio Hits is hierdoor eerder op DAB+ teruggekeerd.
Antwoord
#7
Ondanks pogingen van diverse vergunninghouders om ook in 2018 met de lokale DAB+ uitzendingen dor te gaan, besloot toezichthouder en vergunningverstrekker Agentschap Telecom met de experimentele uitzendingen op lokaal niveau te stoppen. De toezichthouder gaat de lokale DAB+ uitzendingen samen met de vergunninghouders evalueren. Aan de hand hiervan wordt een plan opgesteld dat lokale DAB+ uitzendingen in een definitief kader in de toekomst mogelijk moet maken.

Internetradio

Niet alleen lokale omroepen maar ook voormalig radiopiraten en internetradiozenders waren lokaal in Nederland de afgelopen maanden digitaal in de ether te beluisteren. Door het stoppen van de uitzendingen is het DAB+ zenderaanbod in Nederland met tientallen zenders verminderd. De afgelopen maanden waren er al enkele aderlatingen op landelijk niveau. Zo verdwenen onder meer de zenders Arrow Classic Rock, Classic FM, Retro Hits en Efteling Kids Radio vanwege uiteenlopende redenen uit de ether.
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)